Bookmark and Share


Handball Tournament

restaurants
Restaurants

 


             
Mesto Makarska
je kulturnym, športovym a zabavnym centrom Makarskej riviery ba i Dalmacije. Dlhoročna turisticka tradicia robi mesto Makarsku jednym z najatraktivnejšich časti chorvatskeho pobrežia. Jedinečnost' a krasa je viditel'na na prvy pohl'ad. Pohorie Biokovo v besprostrednej blizkosti Jadrenskeho mora prit'ahuje l'udi,ktori tužia zažit' skutočnu zabavu.
             

Historia
Historiu
mesta predstavuje slavny Františkansky klaštor,katedralny kostol sv. Marka,kostol sv. Filipa i sv. Petra,putnicke miesto Vepric ned'aleko Makarskej,Kačičev trh,muzea i galerie ale aj kamenne ulyčki.

Zabavne a športove možnosti
Makarska Vam ponuka vel'a zabavy a športoveho vyžitia a to je parasailing, lietanie motorovym drakom, padakove lietanie z Biokova, prenajom vodnych bicyklov, jedno dnove vylety lod'ou na ostrovy. Možete navštivit' školu potapania, vodne lyžovanie, horolezectvo a športovy rybolov.
Plaže
Plaže na Makarskey su široko d'aleko najznamejšije. Je tu dobry vstup do mora, ktory vyhovuje ako det'om, tak aj dospelym. Plaže su udržiavane, voda je priezračna a čista, na celej hlavnej plaži prijemny chladok poskytuju storočne borovice. Po celej plaži su vybudovane male reštauracije, stanky s občerstvenim. Pre odvažnych su tu male nudisticke plaže.

Nočny život
O najlepšiu zabavu sa stara niekol'ko disco klubov, barov, kaviarni, nočnych klubov. Prid'te zažit' nezabudnutel'nu zabavu.

                 
       
         
 
       
Vrijeme u Makarskoj
         
       
   
Copyright 2006 Makarska-Online.Net
 

Rent-a-boat

Oddelenie služieb
zákazníkom


Súkromné ubytovanie: